Ασφάλεια συναλλαγών

Ασφάλεια συναλλαγών


1.1 To Φλοιός art studio σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα www.fliosart.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία το Φλοιός art studio τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.


1.2 Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το Φλοιός art studio, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του Φλοιός art studio.


1.3 Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνσή της ή να στείλετε e – mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@fliosart.gr.


1.4 Το Φλοιός art studio έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία του. Επιπλέον το Φλοιός art studio εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το www.fliosart.gr μπορεί να αποκαλύψει στι