Νέο Σεμινάριο! <Καμβάς μικτής τεχνικής με ανάγλυφα στοιχεία και τεχνική παλαίωσης> Σάββατο πρωί, 16 Φεβρουαρίου, ώρες: 10:30- 14:30

11/02/2019 0 Comment(s) Flios News,Accelerated seminars,

Νέο Σεμινάριο ! < Καμβάς μικτής τεχνικής με ανάγλυφα στοιχεία και τεχνική παλαίωσης >
Σάββατο πρωί, 16 Φεβρουαρίου, ώρες 10:30 - 14:30
Θέσεις περιορισμένες
Τηλ κρατήσεων : 6931-841730
e-mail : info@fliosart.gr